NO# FRASE FINALIZAR (RESPOSTE)   TRADUÇAO FRASE TRADUÇAO RESPOSTE
351 Rima en haar dochter zijn in de keuken. Haar dochter wil... koken   Rima e sua filha estão na cozinha. Sua filha quer ... cozinhar
352 Robin loopt snel naar school. Hij is... te laat   Robin corre para a escola rapidamente. Ele é ... muito tarde
353 Romeo werkt op een school. Hij geeft les aan... kinderen   Romeo trabalha em uma escola. Ele ensina ... crianças
354 Roy wil zijn vriend spreken. Hij gaat... op reis   Roy quer falar com seu amigo. Ele está indo ... viajar
355 Ryan heeft weinig geld. Hij werkt... niet   Ryan tem pouco dinheiro. Ele não trabalha ...  
356 Ryan wil een film zien. Hij gaat naar... de bioscoop   Ryan quer ver um filme. Ele vai ... ao cinema
357 Sabir heeft een nieuwe baan. Hij werkt bij... BenQ   Sabir tem um novo emprego. Ele trabalha em ... BenQ
358 Saïd heeft vakantie. Hij gaat... naar Brazilië   Saïd tem férias. Ele está indo ... para o Brasil
359 Saïd is te laat op zijn werk. Zijn baas is...  boos   Saïd está atrasado no trabalho. Seu chefe é ... com raiva
360 Salih is bakker. Hij werkt meestal... hard   Salih é um padeiro. Ele normalmente trabalha ... duro
361 Salim snijdt de uien. Zijn vrouw gaat... koken   Salim corta as cebolas. Sua esposa vai ... cozinhar
362 Sam loopt het lokaal uit. Hij gaat... naar huis   Sam sai da sala de aulas. Ele está indo pra ... casa
363 Samir is te laat voor de trein. Hij moet nu... wachten   Samir está muito atrasado para o trem. Ele tem que ... esperar
364 Samira heeft een gesprek met haar baas. Ze praten over... haar promotie   Samira conversou com o chefe. Eles falam sobre ... sua promoção
365 Samira gaat naar haar ouders. Ze gaan samen...  uit eten   Samira vai aos pais dela. Eles vão juntos ... comer fora
366 Samira heeft pijn aan haar rug. Ze kan niet goed... zitten   Samira tem dor nas costas. Ela não pode ... sentar
367 Samuel heeft vandaag les. Hij gaat morgen... voetballen   Samuel está ensinando hoje. Ele vai amanhã  ... jogar futebol
368 Samuel praat met zijn baas. Hij vraagt... vrij   Samuel fala com o chefe dele. Ele pergunta ... folga
369 Samuel vindt de pauze leuk. Hij gaat dan... wandelen   Samuel gosta do intervalo. Ele então vai ... caminhar
370 Sandra moet vandaag veel doen. Ze moet...  studeren   Sandra tem que fazer muito hoje. Ela deve ... estudar
371 Sanne kan niet goed koken. Het eten is... slecht   Sanne não tem como cozinhar bom. A comida é ... ruin
372 Sara praat met haar buurvrouw. Ze praten over... kinderen   Sara fala com a vizinha. Elas falam sobre ... crianças
373 Sarah is nooit ziek. Zij voelt zich altijd...  goed   Sarah nunca está doente. Ela sempre sente ... bom
374 Sari zoekt een cursusboek. Ze gaat naar... de bibliotheek   Sari está procurando um livro de curso. Ela vai ... a biblioteca
375 Sasha eet niet altijd thuis. Ze gaat vaak naar... McDonalds   Sasha nem sempre come em casa. Ela costuma ir para ... McDonalds
376 Sasha gaat naar de bioscoop. Ze kijkt... film   Sasha vai ao cinema. Ela assisti ...  filme
377 Sasha heeft een hond. Ze heeft ook... een kat   Sasha tem um cachorro. Ela também tem ... um gato
378 Savita gaat solliciteren. Ze wil... werken   Savita vai se candidatar. Ela quer ... trabalhar
379 Scott doet een opleiding. Hij vindt leren... leuk   Scott está treinando. Ele gosto de aprender  
380 Selim kan zijn broer niet bellen. Hij stuurt zijn broer een... SMS   Selim não pode ligar seu irmão. Ele manda para seu irmão um... SMS
381 Shaila draagt een rugzak naar school. In de rugzak zit... haar pen   Shaila está carregando uma mochila para a escola. A mochila tem ... o lápis dela
382 Shanna heeft haar diploma. Ze is... docter   Shanna tem seu diploma. Ela é ... doctor
383 Shing heeft zijn arm gebroken. Hij mag niet... sporten   Shing quebrou o braço. Ele não pode ... praticar esportes
384 Shun wil niet eten. Hij wil liever... drinken   Shun não quer comer. Ele preferiria ... beber
385 Siham volgt een cursus. Ze leert... Nederlands   Siham segue um curso. Ela aprende ... Holandês
386 Simon bouwt een huis. Het huis wordt.. mooi   Simon constrói uma casa. A casa fica .. bonito
387 Simon wil leraar worden. Hij moet veel... studeren   Simon quer se tornar um professor. Ele precisa de muito ... estudo
388 Simone leest graag een krant. Ze koopt hem...  bij de Jumbo   Simone gosta de ler um jornal. Ela o compra ... no Jumbo
389 Sita geeft taart aan haar opa. Hij vindt dat... lekker   Sita dá bolo a seu avô. Ele acha que ... bom
390 Sjaak werkt in een fabriek. Daar werkt hij... veel   Sjaak trabalha em uma fábrica. Lá, ele trabalha ... muito
391 Sonia zit in de bus. Ze gaat naar... huis   Sonia está no ônibus. Ela vai para... casa
392 Sonya houdt van muziek. Ze luistert... naar gospel   Sonya ama a música. Ela escuta ... música evangelica
393 Sophia houdt van rijst. Ze kookt dat... veel   Sophia ama o arroz. Ela cozinha isso ... muito
394 Sophie is vaak in het bos. Ze kijkt graag naar... planten   Sophie está freqüentemente na floresta. Ela gosto olhar pra ... plantas
395 Sou eet graag maïs. Ze eet maïs meestal met... taco's   Sou gosta de comer milho. Ela costuma comer milho com ... tacos
396 Souad koopt bananen op de markt. Ze koopt ook... peren   Souad compra bananas no mercado. Ela também compra ... peras
397 Stanley wil een groter huis. Hij wil ook... een tuin   Stanley quer uma casa maior. Ele também quer ... um jardim
398 Stefan belt met zijn zus. Zijn zus is... ziek   Stefan chama sua irmã. Sua irmã é ... doente
399 Stefana vindt wandelen leuk. Ze doet dat... altijd   Stefana gosta de andar. Ela faz isso ... sempre
400 Stephan moet sporten van de dokter. Hij gaat... voetballen   O médico falei que Stephan precisar exercitar. Ele vai ... jogar futebol


© 2018 - Hompes.org