NO# FRASE FINALIZAR (RESPOSTE)  AUDIO TRADUÇAO FRASE TRADUÇAO RESPOSTE
301 Mohammed maakt auto’s. Dat vindt hij... leuk   Mohammed faz carros. Ele acha que ... legal
302 Monica maakt graag foto's. Ze maakt het liefst foto's van... baby's   A Mônica gosta de tirar fotos. Ela prefere tirar fotos de ... bebês
303 Monica wil graag een huis met een tuin. Ze vindt dat... mooi   Monica quer uma casa com um jardim. Ela acha que ... bonito
304 Myra en Liz gaan naar een café. Ze willen graag... bier drinken   Myra e Liz vão para um bar. Elas gostariam de ... tomar cerveja
305 Nadia heeft kip gekocht. Ze gaat de kip eerst... bakken   Nadia comprou frango. Ela vai primeiro ... assar o frango
306 Naima wil kapper worden. Ze leert... knippen   Naima quer se tornar uma cabeleireira. Ela aprende ... cortar cabello
307 Nancy en Oscar zitten in de bioscoop. Ze vinden de film... slecht   Nancy e Oscar estão no cinema. Eles acham o filme ... ruim
308 Nasir zoekt een nieuw huis. Hij wil een huis met... een tuin   Nasir procura uma nova casa. Ele quer uma casa com ... jardim
309 Nasira woont bij de supermarkt. Ze woont ook bij... een park   Nasira vive no supermercado. Ela também mora em ... um parque
310 Nick wil naar zijn familie. Hij reist met... de trein   Nick quer ir a sua família. Ele viaja com ... o trem
311 Nick zoekt werk. Hij wil graag werken bij... de Jumbo   Nick está procurando trabalho. Ele gostaria de trabalhar  ... no Jumbo
312 Nicole gaat naar de tandarts. Ze heeft pijn aan haar... kies   Nicole vai ao dentista. Ela está com dor no ... dente
313 Nikki zoekt een nieuw huis. Ze wil graag...  een appartement   Nikki está procurando uma nova casa. Ela gostaria ... um apartamento
314 Nina speelt in de tuin. Ze speelt met... poppen   Nina brinca no jardim. Ela brinca com ... bonecas
315 Noah leest een bericht in de krant. Het bericht gaat over... Nederland   Noah lê uma mensagem no jornal. A mensagem é sobre ... Holanda
316 Noor werkt in een winkel. Ze verkoopt broeken en ook... rokken   Noor trabalha em uma loja. Ela vende calças e também ... saias
317 Nora en Souffian wonen in een dorp. Ze wonen liever... in de stad   Nora e Souffian moram em uma aldeia. Eles preferem viver ... na cidade
318 Odara ruimt het huis op. Ze legt de kleren... in de kast   Odara limpa a casa. Ela coloca as roupas ... no armário
319 Olga is ziek. Ze moet... rusten   Olga está doente. Ela deve ... descansar
320 Omar koopt vis. Hij koopt ook... vlees   Omar compra peixe. Ele também compra ... carne
321 Omid leest 's ochtends altijd eerst de krant. Daarna gaat hij... werken   Omid sempre lê o jornal pela manhã. Depois ele vai ... trabalhar
322 Ons dak is kapot. Wij moeten... het repareren   Nosso telhado está quebrado. Nós devemos ... reparar
323 Orma heeft leuke buren. Ze gaat met haar buren... wandelen   Orma tem bons vizinhos. Ela vai com os vizinhos ... caminhar
324 Pablo gaat vaak met de trein. Hij gaat dan naar... Eindhoven   Pablo freqüentemente viaja de trem. Ele então vai para ... Eindhoven
325 Pablo speelt gitaar. Hij oefent... elke dag   Pablo toca gitaro. Ele pratica ... todos os dias
326 Pari gaat elke dag met de bus. Vandaag gaat ze... met de auto   Pari vai de ônibus todos os dias. Hoje ela vai ... com carro
327 Pascal vindt zijn werk moeilijk. Hij wil... makkelijker werk   Pascal encontra seu trabalho difícil. Ele quer ... trabalho mais fácil
328 Paul gaat vroeg naar bed. Hij moet morgen... werken   Paul vai para a cama cedo. Ele precisa amanhã ... trabalhar
329 Paul heeft honger. Zijn moeder geeft hem... eten   Paul está com fome. Sua mãe lhe dá ... comida
330 Paul viert zijn verjaardag. Hij is... vijftig   Paul está comemorando seu aniversário. Ele tem... cinquenta
331 Paula heeft een brief gekregen. De brief is van... haar moeder   Paula recebeu uma carta. A carta é de ... mae dela
332 Pedro doet de lamp aan. Het is... donker   Pedro liga a lâmpada. É ... escuro
333 Pedro woont op een boerderij. Hij heeft daar... varkens   Pedro vive em uma fazenda. Ele tem ... porcos
334 Peter maakt machines. Hij werkt vaak... veel   Peter faz máquinas. Ele muitas vezes trabalha ... muito
335 Peter speelt met zijn zoon. Ze zijn... in het park   Peter joga com seu filho. Eles estao ... no parque
336 Philip fietst op de weg. De weg is... smal   Philip anda de bicicleta na rua. A rua é ... estreita
337 Philippa zit in de tuin. Ze zit ook vaak... op de veranda   Philippa está no jardim. Ela também é muitas vezes ... na varanda
338 Pia woont naast een park. Ze gaat daar... wandelen   Pia fica ao lado de um parque. Ela vai lá ... caminhar
339 Priya doet een opleiding. Later wordt ze... doctor   Priya faz um treinamento. Mais tarde ela se torna ... médico
340 Priya maakt saus. Haar dochters willen... vlees met saus   Priya faz molho. Suas filhas querem ... carne com molho
341 Quito eet vandaag niet thuis. Hij eet... in een restaurant   Quito não come em casa hoje. Ele come ... em um restaurante
342 Rachel zingt vaak alleen. Soms zingt ze ook... met vriendinnen   Rachel freqüentemente canta sozinha. Às vezes, ela também canta ... com amigas
343 Rafael heeft een telefoon. Hij belt elke dag met zijn... vriendin   Rafael tem um telefone. Ele chama todos os dias com a sua ... namorada
344 Raheem heeft een fijn huis. Hij woont daar met... zijn vrouw   Raheem tem uma bela casa. Ele vive lá com ... sua esposa
345 Rahime heeft Nederlandse les. Ze vindt haar docent... leuk   Rahime tem aulas de holandeses. Ela acha sua professora ... legal
346 Rasha werkt op een kantoor. Het kantoor is... mooi   Rasha trabalha em um escritório. O escritório é ... bonito
347 Remi werkt op de markt. Hij verkoopt... fruit   Remi trabalha no mercado. Ele vende ... fruta
348 Rhonda is haar sleutel kwijt. Nu moet ze... zoeken   Rhonda perdeu sua chave. Agora ela tem que ... procurar
349 Rico eet vaak snoep. Snoep is slecht voor... de tanden   Rico costuma comer doces. Doces são ruim para ... os dentes
350 Rico krijgt een prik. Hij is... ziek   Rico recebe uma injeção. Ele está ... doente


© 2018 - Hompes.org