NO# FRASE FINALIZAR (RESPOSTE)  AUDIO TRADUÇAO FRASE TRADUÇAO RESPOSTE
151 Ik ga morgen brood kopen. Brood koop ik meestal... bij de bakker   Eu vou comprar pão amanhã. Eu costumo comprar pão ... na padaria
152 Ik ga naar de huisarts. Hij geeft mij... een recept   Eu vou ao médico. Ele me dá ... uma receita
153 Ik ga naar mijn zus. Mijn zus woont... in Eindhoven   Eu vou para minha irmã. Minha irmã vive ... em Eindhoven
154 Ik ga straks naar Hamza. Hij is... mijn neef   Agora vou para Hamza. Ele é ... meu primo
155 Ik ga vaak met de bus. Ik ga dan naar... het centrum   Muitas vezes eu vou de ônibus. Eu vou ... ao centro
156 Ik heb deze krant gelezen. Wil jij de krant nu.. lezen?   Eu li este jornal. Você quer ler o jornal agora?  
157 Ik heb een computer met internet. Die gebruik ik...  om te studeren   Eu tenho um computador com internet. Eu uso isso ... para estudar
158 Ik heb een nieuwe tafel gekocht. Wil jij mijn oude tafel… kopen?   Comprei uma nova mesa. Você quer comprar minha velha mesa?  
159 Ik heb geen auto. Een auto is... duur   Eu não tenho um carro. Um carro é ... caro
160 Ik heb soep gemaakt. Wil jij mijn soep… proeven?   Eu fiz sopa. Você quer provar minha sopa?  
161 Ik heb wortels gekocht. Ik koop de wortels voor... de paarden   Eu comprei raízes. Eu compro as raízes para ... os cavalos
162 Ik houd van tekenen. Ik teken... veel   Eu gosto de desenhar. Eu desenho ... muito
163 Ik lees het nieuws op mijn telefoon. Mijn man leest het nieuws... op zijn ipad   Eu leio as notícias no meu telefone. Meu marido lê as notícias ... no seu Ipad
164 Ik lees vaak. Ik lees graag...  de bijbel   Eu leio com frequência. Eu gosto de ler ... a bíblia
165 Ik wil zieke mensen helpen. Ik vind dat...  goed   Eu quero ajudar pessoas doentes. Eu acho que ... bom
166 Imani vindt school leuk. Zij houdt van... studeren   Imani gosta da escola. Ela ama ... estudar
167 In de stad rijden veel brommers. Ik vind dat... niet fijn   Existem muitos ciclomotores na cidade. Eu acho que ... não é bom
168 In een grote stad wonen veel mensen. Ik vind dat... goed   Muitas pessoas moram em uma grande cidade. Eu acho que ... bom
169 In het eten zitten pepers. Ik vind dat... lekker   Há pimentões na comida. Eu acho que ... bom
170 Inez en Luis bouwen een huis. Het huis heeft nog geen... dak   Inez e Luis estão construindo uma casa. A casa não tem ... telhado
171 Inez gaat naar een concert. Ze gaat...  naar Enrique Iglesias   Inez vai para um concerto. Ela vai ... para Enrique Iglesias
172 Is dat boek leuk? Ik wil het boek ook graag... lezen   Esse livro é divertido? Eu também quero o livro ... para ler
173 Isa heeft pauze. Ze belt met haar... moeder   Isa tem uma pausa. Ela  chama a sua ... mãe
174 Isabel speelt graag met haar pop. Soms speelt ze ook met... auto's   Isabel gosta de brincar com a boneca. Às vezes, ela também brinca com ... carros
175 Ismet heeft groenten in zijn tuin. Hij gaat de groenten... eten   Ismet tem vegetais em seu jardim. Ele vai comer aos vegetais ...  
176 Ivan is niet blij met zijn werk. Hij vindt zijn werk te... slecht   Ivan não está feliz com o trabalho dele. Ele  encontra o seu trabalho ... ruim
177 Iwan wil gezond zijn. Hij drinkt geen... alcohol   Iwan quer ser saudável. Ele não bebe ... álcool
178 Jack koopt tomaten. Hij koopt ook... peren   Jack compra tomates. Ele também compra ... peras
179 Jack wil de muziek niet horen. Hij vindt de muziek... slecht   Jack não quer ouvir a música. Ele encontra o música .. ruim
180 Jacques is leraar. Hij geeft...  les   Jacques é professor. Ele dá ... aula
181 Jada maakt pannenkoeken voor haar familie. Zij doet dat... veel   Jada faz panquecas para sua família. Ela faz isso ... muito
182 Jafar houdt niet van dansen. Hij vindt dansen... moeilijk   Jafar não gosta de dançar. Ele encontra dança ... difícil
183 Jakob zoekt een taxi. Hij wil... naar huis   Jacob está procurando um táxi. Ele quer ir ... para casa
184 Jamal heeft een nieuwe scooter. Hij kan nu... rijden   Jamal tem uma nova scooter. Ele pode agora ... dirigir
185 Jamal woont in een flatgebouw. Hij wil graag... een huis   Jamal vive em um prédio de apartamentos. Ele gostaria de ... uma casa
186 Jamila maakt kleding. Die kleding is voor... haar familie   Jamila faz roupas. Essa roupa é para ... sua família
187 Jan heeft zijn arm gebroken. Hij moet nu... rusten   Jan quebrou o braço. Ele tem que ... descansar
188 Janek heeft koorts. Zijn moeder geeft hem... paracetamol   Janek tem febre. Sua mãe lhe dá ... paracetamol
189 Janine leert Nederlands. Ze praat met de lerares over...  haar land   Janine aprende holandês. Ela fala com a professora sobre ... seu país
190 Jara is zwanger. Ze krijgt... een baby   Jara está grávida. Ela recebe ... um bebê
191 Jasmine gaat naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis zijn... doctoren   Jasmine vai ao hospital. No hospital tem... médicos
192 Jessie houdt van muziek. Ze speelt graag... viool   Jessie adora música. Ela gosta de tocar ... violino
193 Jessie moet langer werken vandaag. Ze mag pas om acht uur... naar huis   Jessie precisa trabalhar mais hoje. Ela só pode ser às oito horas ... para casa
194 Jie is op de markt. Hij ziet... een vriend   Jie está no mercado. Ele vê ... um amigo
195 Jim gaat naar het strand. Het is daar... fijn   Jim vai à praia. Lá está lá ... bom
196 Jim heeft haast. Hij moet snel naar... zijn werk   Jim está com pressa. Ele tem que ir para ... o seu trabalho
197 Jing maakt de borden schoon. Daarna gaat ze... slapen   Jing limpa os pratos. Depois ela vai ... dormir
198 Joel heeft een vieze keuken. Hij moet... poetsen   Joel tem uma cozinha suja. Ele deve ... limpar
199 Johanna doet suiker in haar koffie. Suiker is... zoet   Johanna faz açúcar em seu café. Açúcar é ... doce
200 John en zijn dochter bakken samen taart. Ze vinden dat... leuk   John e sua filha fez o bolo juntos. Eles pensam que ... legal


© 2018 - Hompes.org